donderdag 6 november 2008

Mishandelende agenten vrijgesproken

05/11/2008


Paramaribo - De zes politiemannen die waren aangeklaagd voor zware mishandeling van een gedetineerde en mishandeling van drie verdachten zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Rechter Iwan Rasoelbaks heeft de agenten MF, RS en MS volledig vrijgesproken voor de aan hen ten laste gelegde feiten.

Hij zegt dat hij geen houvast heeft kunnen vinden dat het drietal een strafbaar feit heeft gepleegd. De andere drie verdachten, OT, VR en BA hebben zich volgens de rechter niet schuldig gemaakt aan zware mishandeling, maar aan mishandeling. Daarvoor hebben de agenten geen gevangenisstraf gehad. Volgens Rasoelbaks is mishandeling bewezen, maar kan de wetsdienaren geen verwijt gemaakt worden voor hun manier van optreden. Hij vindt dat psychische overmacht ertoe heeft geleid dat de mannen niet volgens het boekje hebben gehandeld. Deze redenering hangt hij op aan het feit dat de arrestanten die hardhandig zijn aangepakt een uitbraak zouden plegen. In hun poging daartoe waren er plannen enkele agenten te gijzelen. “Er ontstond een bepaalde sfeer op de post. Met het gevaar voor hun leven en het feit dat agenten disciplinair gestraft worden als arrestanten vluchten voor ogen, hebben de politiemannen gehandeld. Wij kunnen dan niet verwachten dat deze mannen in dit spanningsveld redelijker wijze zouden moeten handelen”, motiveerde de rechter. Officier Roy Elgin had eerder milde straffen geëist tegen de agenten.

Op 2 januari 2007 zijn vier gevangenen door manschappen van het Ondersteuningsteam (OT) van de politie mishandeld, na een mislukte uitbraak. Volgens verklaringen van de 'slachtoffers' waren ze gedwongen plat op de grond te liggen waarna ze zijn mishandeld en met heet water overgoten. Tegen één van de verdachten eiste de openbare aanklager vrijspraak, terwijl de rest straffen uiteenlopend van een maand voorwaardelijk tot vijf maanden waarvan tussen twee en vier maanden voorwaardelijk tegen zich hoorde eisen. Voor alle vijf geldt een proeftijd van drie jaar. Hoewel tegen één van de agenten het bewijs niet geleverd kon worden, vindt Elgin dat bij de overige vijf het bewijs vaststaat dat ze zich in vereniging hebben schuldig gemaakt aan mishandeling en poging tot zware mishandeling.

Koulen stelde dat het enigszins de schuld van de overheid is dat gedetineerden op één of andere ongepaste wijze zouden zijn bejegend. “Daarmee zeg ik niet dat de mannen het feit gepleegd hebben, maar als je een aap een scheermes geeft wat verwacht je dat er gaat gebeuren. Deze mannen zijn van het OT van de politie. Zij zijn niet getraind om verdachten te verhoren”, verduidelijkte de verdediging.-.


Het gaat goed met de mensenrechten.

zaterdag 1 november 2008

Biervliet kogelt terug: “Laat het een signaal zijn”

Biervliet wint kort geding
Santokhi moet braaksel inslikken
PARAMARIBO - Hoofdinspecteur van politie George
Biervliet heeft het kort geding gewonnen dat hij tegen
de staat cq justitieminister Chandrikapersad Santokhi
had aangespannen.

Biervliet kogelt terug: “Laat het een signaal zijn”
[Geplaatst: 01/11/2008]
PARAMARIBO - “Laat het een signaal zijn voor hen die denken ondergeschikten te beledigen zonder zaken
vooraf te onderzoeken of hoor en wederhoor toe te passen”, merkte hoofdinspecteur van politie George Biervliet
op .....

Santokhi verliest kort geding Biervliet

Minister Chandrikapersad Santokhi is de verliezer in het kort geding, dat hoofdinspecteur George Biervliet tegen hem aanhangig had gemaakt wegens aantasting van zijn goede naam, reputatie en maatschappelijke positie. Na het vonnis deelde de dolgelukkige hoofdinspecteur het voor hem goede nieuws als eerste aan zijn vrouw mee.
-Zarissa Windzak-

Tegenover de pers ver-klaarde Biervliet, dat hij vanaf het moment dat hij uit zijn bed stapte 100 % verze-kerd was van een goede uitspraak. ,, Want ik heb niets verkeerd gedaan. Eerlijk, echt niet. Ik was daarom op zoek naar gerechtigheid”, legt hij uit. Vanochtend deel-de de rechter binnen de vier muren van het Kantonge-recht voor Civiele Zaken mee, dat de minister van Jus-titie en Politie binnen twee dagen in de lokale kranten en op de verschillende radio- en televisiestations zijn ge-dane uitspraken over Bier-vliet zal moeten terugnemen. Santokhi floot de hoofdinspecteur en gewestelijk politiecommandant uit Nickerie terug begin augustus, omdat hij meende dat deze nauwe banden zou onderhouden met drugscriminelen. In de media deelde Santokhi mee dat Biervliet na een uren durende zoektocht gevonden werd in het huis van een be-kende drugscrimineel. De minister vervolgde door de politiecommandant ernstig plichtverzuim te verwijten, hetgeen heeft geleid tot het onmiddellijk vertrek van Biervliet. Met deze handeling zei Santokhi ‘een daad te willen stellen richting alle hoge politiefunctionarissen’ en naar een schoon politiekorps te willen gaan. Uitspraken, die volgens Biervliet helemaal niet op waarheid berustten en die juist zijn goede naam, eer en maatschappelijke positie schade toebrachten. Zijn advocaat Stanley Marica diende hierop een klacht in bij het Openbaar Ministerie tegen minister Santokhi voor zijn uitspraken. Dit kort ge-ding was het tweede, waar deze minister in een maand tijd bij betrokken was. Eerder maakte de minister zelf een kort geding aanhangig tegen politiek leider Desi Bouterse voor diens uitspraken over de banden van de minister met drugscriminelen. ,,Het is voor mij een begin van de weg op zoek naar gerech-tigheid”, zei Biervliet over het vonnis. Binnen het korps zelf moet nog besloten worden hoe het werk weer opgepakt kan worden, maar hij meent zich nu vooral te moeten richten op de toekomst.


De minister zijn onkundigheid komt nu naar boven.

dinsdag 14 oktober 2008

Veiligheidsmannen ‘Sheriff’ reden in Segebai’s auto

Geplaatst: 14/10/2008
Paramaribo - ‘Ik ga je hersenen even opfrissen. Jullie hebben het huis
van Segebai op 15 november 2006 gekocht. En die blauwe Surf (autotype,
red.) van Segabai met kentekennummer 78-66 RP, is overgeschreven op
12 december 2006 op uw naam. En je veiligheidsman reed de auto van
Segebai. Hoe komt het dan dat je Segebai niet kent? Je veiligheidsman
reed in de auto van Segebai.’ Dit zei Desi Bouterse tijdens zijn
feestvergadering afgelopen zondag in Ocer. Bouterse noemde deze keer
niet openlijk de naam van justitieminister Chandrikapersad Santokhi, maar
sprak constant over ‘de minister’ en ‘Sheriff’. Hij publiceerde terstond een
foto van de auto van Segebai. ‘Minister je weet niet met wie je bent
begonnen’, sneerde Bouterse. ‘Te mi taki: minister yu sabi Segebai, yu
sabi August Adjoeba, dan yu no man teigi mi tak yu no sabi en. Want als
je zegt dat je hem niet kent, zeg ik dat je jokt’, aldus Bouterse.

De NDP-leider deed veel meer uit de doeken afgelopen zondag. De
voormalige echtgenote van de bewindsman kookte vaker voor Segebai en
de zijnen. ‘Als de jongens het eten niet konden afhalen, kan ik ook zeggen
waar jullie het eten achterlieten. Deze dingen wilde ik niet zeggen. Maar
toen jij mij steeds begon te beschuldigen van: crimineel, crimineel, heb ik
de president gevraagd om even na te gaan dat jij in drugs zit’, zei
Bouterse overwegend in het Sranan Tongo.

Bouterse heeft naar zijn eigen zeggen de hand op e-mails weten te
leggen tussen ‘Sheriff’ en een zeker SM. In die e-mail luidt een zinsnede
van de minister ‘Ken je het liedje: love hurts...’ ‘Hij heeft zijn MOT en BOT,
ik heb mijn BID, Bouterse Inlichtingendienst’, liet Bouterse optekenen. De
informatie die de bewindsman over het korps in die e-mails vrijgeeft zijn
volgens Bouterse niet mals.

‘De minister’ heeft na zijn aanstelling een inspecteur in dienst genomen
die enkele jaren terug een verdachte ‘agent Koebeer’ had laten
ontsnappen. Deze inspecteur was volgens Bouterse in het holst van de
nacht Koebeer gaan ophalen. Als de inspecteur even later terug op post
is, verklaart hij dat Koebeer is ontvlucht. Die inspecteur wordt daarop door
de korpsleiding ontslagen. Bouterse: ‘Wanneer de minister weer aantreedt,
neemt hij die inspecteur weer in dienst en regelt de pensioengrondslag
van diezelfde inspecteur.’
Gregory Rijssen

http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2008/okt08/14-10-08/Nat_Veiligheidsmannen%20‘Sheriff’%20reden%20in%20Segebai’s%20auto.asp

Hilarischer kan het niet worden met deze minister.
Hoge militaire officier op loonlijst IamGold

door Isaak Poetisi

13/10/2008


Paramaribo - Legermajoor Pertabsing Goerdayal is in loondienst van de multinational IamGold, in Brokopondo. Hij is medio dit jaar officieel benoemd tot Security Superintendent van Rosebel Gold Mines N.V.Zijn benoeming staat in een bekendmaking uitgegeven door IamGold's Sustainability Manager Kevin Webster, waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen.

Uit gesprekken met porknokkers en een foto waarover de krant beschikt, houden ook de legerkapiteins E.C en B.M zich als veiligheidsofficieren van IamGold bezig in Brokopondo.Desgevraagd zegt legerbevelhebber Ernst Mercuur aan dWT dat een onderzoek naar deze hele affaire reeds is afgerond en de nodige maatregelen inmiddels zijn getroffen. “De situatie is nu gewijzigd en zaken zijn genormaliseerd”, zegt hij. De legerbevelhebber wilde hieromtrent niet nader uitweiden, maar zegt dat majoor Goerdayal niet meer belast is met de leiding van de afdeling G3. Deze afdeling is belast met trainingen binnen het leger.

Hij laat doorschemeren dat de legerofficier wordt belast met de bewaking van de dynamietvoorraad van het goudbedrijf. “Hij is nog in dienst van het Nationaal Leger en krijgt ook een salaris van IamGold”, bevestigt de legerbevelhebber. Hij zegt dat Goerdayal waarschijnlijk met goedvinden van het bedrijf in dienst is genomen. “Vaststaat dat hij nu met verlof is”, zegt Mercuur. Voor bijzonderheden verwijst hij naar het bedrijf.
Loopbaan
Een topper van IamGold, die niet bij naam genoemd wil worden, bevestigt het voorgaande. Van een bron binnen de maatschappij verneemt dWT dat de General manager van IamGold, in een gesprek met Defensie-minister Ivan Fernald, gesteld zou hebben dat hij niet eens wist wanneer de legermajoor in dienst van het bedrijf is getreden. Hij zou hebben begrepen dat hij vanaf dag één in dienst is, terwijl hij door het Nationaal Leger daar was gestationeerd om de explosievenvoorraad van de multinational te bewaken. Daarna moest hij veiligheidspersoneel trainen. De officier werd Chief Security om vervolgens te promoveren tot Superintendent Security. Zijn huidige salaris bedraagt 3.600 US-dollar per maand. In een eerder gesprek met Goerdayal gaf hij aan dat niemand hem iets kan beginnen. Dat verklaart zijn handelingen bij het verwijderen van illegale porknokkers buiten de uitgeholde afdeling Community Relations om, die buiten spel is gezet bij ontruimingsoperaties tegen de porknokkers. Ze gingen zelfs zover om die acties te plaatsen in het kader van de operatie Clean Sweep.

Nevenberoep mag niet
“Op basis van de personeelswet mag een militair geen nevenberoep uitoefenen”, zegt Eugène van der San. Hij is gewezen-directeur van Binnenlandse Zaken. De situatie met Goerdayal kan volgens hem absoluut niet, omdat een militair een ambtenaar is en op basis van de personeelswet geen nevenberoep mag uitoefenen. Van der San legt uit dat het Ambtenarenbesluit op dit stuk alleen voor onderwijskrachten een uitzondering maakt. “In principe is de soevereiniteit van ons land wel in het geding als zo een hoge militair in dienst is van een multinational”, motiveert hij. Van der San zegt dat indien de legerofficier de kwalificatie krijgt van spookambtenaar de overheid gerechtigd is hem te ontslaan. Als aan hem verlof buiten bezwaar wordt verleend en de legerleiding hem bijzondere toestemming verleend, kan hij wel voor een ander werken. “Mocht echter blijken dat hij al die periode een salaris van IamGold heeft ontvangen, dan moet hij het onterecht ontvangen salaris bij het Nationaal Leger over dezelfde periode als sanctie terugstorten”, zegt van der San resoluut.-.Alleen in Suriname kan dit gebeuren ;)

Bouterse hamert op drugsconnecties Santokhi

De ware tijd schreef over de auto van Santohki die van Segebai gekocht zou zijn.De minister is nu lekker in China.
Ben benieuwd hoeveel schandalen er nog moeten volgen.

14/10/2008


Paramaribo - Justitieminister Chandrikapersad Santokhi kent de in Nederland doodgeschoten drugscrimineel August ‘Segebai’ Adjoeba wel degelijk en de bewindsman zit tot zijn nek in drugszaken. Zo beweerde NDP-leider Desi Bouterse zondagavond hardnekkig tijdens zijn oudejaarsfeest in OCER.

De politicus die gisteren 63 jaar werd, is onlangs door de kortgedingrechter veroordeeld omdat hij drugsaantijgingen tegen Santokhi niet heeft kunnen bewijzen in de rechtszaal.Santokhi’s (ex)vrouw heeft in november 2006 een huis gekocht bij een stichting van Adjoeba, maar de bewindsman ontkende met klem elke betrokkenheid bij de deal. Bouterse beweert dat Santokhi regelmatig bij zijn nu ex-vrouw op bezoek ging en zelfs beheersdaden op het adres uitvoerde, zoals het laten aanbrengen van diefijzer aan de woning en het verrichten van schilderwerkzaamheden.

Dat de justitieminister ook in drugszaken zit, illustreerde de NDP-leider onder andere met een voorbeeld. Hij wees op een incident van 2000 waarbij cocaïne in Surinaamse diplomatieke postzakken werd aangetroffen in Nederland. Tijdens het onderzoek werd de politieman AK als verdachte aangehouden. Hij werd volgens Bouterse vervolgens door een inspecteur van politie “in het holst van de nacht” uit de cel gehaald; die verklaarde daarna dat de verdachte was ontvlucht. De politie-inspecteur werd uit het politiekorps ontslagen. Santokhi zou de in ongenade gevallen officier direct na zijn aantreden als minister van Justitie en Politie weer in dienst hebben genomen “en zijn pensioengrondslag geregeld”, stelde de jarige politicus.

Uit de mededelingen van Bouterse komt naar voren dat Santokhi en zijn ex-vrouw een nauwe band hadden met Adjoeba. Zo zou de vrouw regelmatig een potje hebben gekookt voor de vermoordde drugscrimineel. Nadat in november het huis van Segebai was gekocht voor een absurd laag bedrag, werd diens auto, een Toyota Surf met kentekennummer 78-66 RP, op 12 december 2006 op naam van de Santokhi’s overgeschreven. Zelfs na de overname van het voertuig werd dit weleens aan Adjoeba in bruikleen afgestaan om op Moengo te gaan voetballen, zei Bouterse. Op 14 maart 2008 raakte de nu ex-vrouw van de bewindsman betrokken bij een aanrijding op de hoek van de Johannes Mungrastraat en de Kolonistenweg.-.


De ex-vrouw van minister Santokhi kort na de aanrijding bij de Toyota Surf die vermoedelijk door het gezin Santokhi is gekocht bij August ‘Segebai’ Adjoeba.-.

vrijdag 10 oktober 2008

Vreemd verhaal.

Weer de politie met een vreemd verhaal, waar weer een burger doodgeschoten wordt.Een dronkaard wordt doodgeschoten.
Onvoorstelbaar.De politie weet totaal niet om te gaan met de situaties die ze tegen komen.Schieten en nogmaals schieten.

Gijzelnemer dodelijk verwond door politie-Boskamp

door Isaak Poetisi

09/10/2008

Paramaribo - Dennis Dors is gisterenmiddag bij een poging een man te gijzelen dodelijk verwond geraakt tijdens een schermutseling met de politie van Boskamp in Saramacca.

Het slachtoffer is door bloedverlies, als gevolg van een schotwond aan het been, doodgebloed. Kenneth Emanuels, ressort-politiecommandant van Calcutta, waaronder Boskamp ressorteert, zegt dat de gealarmeerde politie militaire versterking vroeg. De sleepboot waar de gegijzelde gevangen werd gehouden lag aangemeerd bij de steiger van de SMS. Tijdens de bevrijdingspoging en zijn arrestatie pleegde Dors fel verzet tegenover de agenten. Bij de schermutseling zag hij kans om de handboeien uit handen van een politieman die hem naderde te ontfutselen. Een andere agent kreeg daarbij een flinke trap. Dors wierp de handboeien vervolgens in de Coppenamerivier. “Om verzet te verbreken, was de politie genoodzaakt vuurwapengeweld toe te passen”, zegt Emanuels. Toen de ambulance vanuit de 40 kilometers verder gelegen Von Frijburg een half uur later ter plekke arriveerde, was het slachtoffer al doodgebloed.
Politiewoordvoerder John Jones bevestigt het incident. “De schot uit het politiewapen heeft vermoedelijk een ader geraakt en daardoor is er bloedverlies opgetreden”, zegt Jones. Dors, die als kapitein werkzaam is op een sleepboot van het aannemingsbedrijf Baitali NV, is fors gebouwd. Bij Emanuels en dorpelingen van Boskamp stond hij bekend als een heethoofd. “Bedreigingen door het slachtoffer en regelmatige provocatie aan de plaatselijke politie, was aan de orde van de dag”, zegt Emanuels.
Een dorpsbewoner die getuige was van het gebeurde, zegt dat Dors op de terugvaart naar Paramaribo vanuit Apoera steeds aanmeert bij Boskamp om een gunstig getij af te wachten. Gisteren werd hem bij aankomst bij de steiger door een plaatselijke bewoner meegedeeld dat een Guyanees zijn broertje onheus had behandeld. Nadat hij zich flink had bezopen haalde hij zijn slachtoffer temidden van een concentratie Guyanezen op, en bracht hem naar zijn boot. Dors bleek erg gevreesd te worden door de Guyanezen. “Nadat hij zich had losgerukt uit handen van de agenten, dook hij de bootsruimte in om zijn vuistvuurwapen te halen”, vertelt de getuige. Hij gelooft dat die actie hem fataal werd. Emanuels zegt dat het wapen in de boot is getroffen.-.